Vážení obchodní přátelé, počínaje dnem 11.5.2020 rozvážíme opět 3x týdně a to pondělí, středa a pátek.

přejeme pevné zdraví a mnoho obchodních úspěchů

tým Louskáček